لودینگ

آجرتوکار10 سوراخه قالب کوچک

آجرتوکار10 سوراخه قالب کوچک


قیمت : تماس بگیرید

یکی دیگر از انواع آجرهای 10 سوراخه توکار می‌باشد که از آن در بین دیواره‌ها و طاق زنی و فونداسیون ساختمان مورد استفاده قرار می‌یگرد. در بخش هایی که نیاز به اجر کم وزن‌تر و کوچک‌تر است از مدل قالب کوچک استفاده می‌شود.از مشخصه‌های بارز آن می‌توان به وجود درصدی ناصافی بر روی سطح آن شاره کرد که دلیل ن را می‌توان به علت خشک شدن در فضای باز با استفاده از نور خورشید بیان کرد. ابعاد آن‌ها 19*9*5 سانتی متر و به صورت عمده به صورت فله ای خرید وفروش می‌شود.فرم ارسال نظر