لودینگ

آجرتوکار10سوراخه قالب بزرگ

آجرتوکار10سوراخه قالب بزرگ


قیمت : تماس بگیرید

دسته دیگر از آجرهای 10 سوراخ توکار با قالب بزرگ می‌باشد که به آن آجر 10 سوراخه توکار قالب بزرگ نیز گفته می‌شود. از این نوع آجر نیز در بخش طاق زنی ، دیوار و فونداسیون مورد استفاده قرار گرفه و دارای سطحی ناهموار بوده که به همین دلیل از ان در توکار استفاده می‌شود. ابعاد آن 21*10*5 می‌باشد و به صورت فله ای نیز مورد خرید وفروش قرار می‌یگرد.فرم ارسال نظر